011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping

Ett modernt transport- och logistikföretag med kvalitet, personlig service och kundnära helhetslösningar som ledord för verksamheten.

För oss spelar det ingen roll om du är en liten kund, som kanske inte är så insatt i det här med transporter, eller om du är en stor kund, med ingående kunskaper i hela upplägget. Det spelar heller ingen roll om transporterna sker till lands eller till sjöss, inom eller utanför landets gränser.

Hos oss är alla kunder lika viktiga, eftersom en bra mix mellan stora och små kunder är en förutsättning för att kunna erbjuda tjänster med kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar, till vettiga priser.

Välkommen till ett starkt samarbete.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess DeniedB4612ABB8CC0050DnDC1uDJ3Cn0N0D2TzKiYh3oW7nVQRhRSXuGgHQXljXrHNRqX8az0VE1m3Oc4hnBXpYGBWhXaEgo=