Väntetider i Norrköpings Hamn

On 2017/07/06, in Nyheter, by Europatransport

Arbetsmarknadskonflikten mellan APM Terminals och Svenska hamnarbetarförbundet medför att hamnen i Norrköping har ett hårt tryck vid containerhanteringen.

Vi har i dagsläget fått mycket längre inlämnings- och uthämtningstider i Norrköpings hamn, vilket såklart beror på ökade volymer.
Detta innebär att antalet hanterade containrar minskar betydligt i vår drift och medför tyvärr att vår produktion och service minskar och medför ökande kostnader.
Normal in och utpassering vid inlämning och uthämtning av container är beräknad till 30 min per transport och ingår i lämnade priser till er.
Vi måste nu tyvärr agera då problemet med väntetider ökat. Fr.o.m. 2017-07-10 påkommer en avgift för att säkerställa att vi har åkerier som klarar transporterna från och till Norrköpings hamn med att införa en väntetids kostnad med 260 sek per påbörjad halvtimme och transport utöver den inkluderade tiden på 30 min vid varje inlämnings- och utlämningstillfälle i Norrköpings Hamn.
Vår förhoppning är naturligtvis att en lösning kommer inom kort och att vi kommer tillbaka till en acceptabel nivå. Extratillägget kommer då omgående att försvinna men fram till dess kommer kostnaden debiteras er utan undantag.
Vi hoppas på er förståelse för dessa uppkomna extra kostnader.

Med vänliga hälsningar
David Fredriksson

VD/Europa Transport AB

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess DeniedA63A0E6BAEF77739yz24Zw1THN6NHjjk0s1I0GH28cFobQ5YgHzIUPt19XAUQA+6dpRHO39FSDJ0FvM4JPIniGQ8frs=