Vägskatt

 

Här finner du underlag för beräkning av vägskatten i olika europeiska länder.

Maut-tabeller för 2009 finns i Mauttabell_2009. (PDF-fil)

Vägskatt i Polen
Från den 1 juli 2011 införs vägskatt även i Polen. Skatten är differentierad beroende på typ av väg och motortyp. Skatten gäller för tyngre trafik i Polen inklusive transittrafik.

Vi är tyvärr nödsakade att debitera denna avgift vidare på våra kunder som en separat post på fakturan.
Vi återkommer med mer information om skattens storlek.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess Denied5DAFE6F5E0588A09wAMpb9yWP/LfRL6Ac9Ntc6sS4xO41EXiuEWSP4wn1n6DrXrYTXrEyG3Rkgq3g+qVfoI+y2esUQc=