Försäkringar

Under transporter, oavsett om de sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg, är godset exponerat för risken att skadas eller förloras. Vi har därför ett bra försäkringsskydd och ett nära samarbete med försäkringsbolag och mäklare.

I samband med transport, föreligger alltid risken att varan skadas eller går förlorad. Det gäller oavsett vem som är transportör.

Vi har förstås ett ansvar för att varan kommer fram i oskadat skick, men vårt ansvar är begränsat enligt gällande rättsregler för internationell biltrafik.

Ansvarsbegränsningen gäller dels till omfattning – dels beloppsmässigt. En förutsättning för att ersättning skall lämnas är att vi är ansvariga. Om så är fallet, betalar vi via vår ansvarsförsäkring ca 95,-/kilo i utrikestrafik och 150,-/kilo i ren inrikestrafik.

Som en liknelse kan man säga att vi har en ”trafikförsäkring” för godset som betalar vid vårt vållande.

MEN – om det inträffar något under transport, där vi inte är vållande, lämnas ingen ersättning alls. Som exempel kan nämnas ” Force majeure” händelser, som att ett barn springer ut på vägen och chauffören kör i diket med avsikt för att undvika en olycka.

Andra händelser för vilka vi saknar ansvar är olyckor som kan ske till sjöss, som att en bilfärja strandar, kantrar eller förliser. ”Hårt väder” skador är ett annat exempel.

I andra fall kan vi vara ansvariga för en skadehändelse, men om godset som transporteras har ett högre värde än ca 95,-/kilo eller 150,-/kilo, drabbas varuägaren ändå av en egen förlust.

I syfte att förhindra ovan nämnda förlustsituation bör varje transportkund ha sin egen försäkring som ersätter oavsett om vi är vållande eller ej och intill hela varuvärdet.
En sådan försäkring kan liknas vid en ”vagnskadeförsäkring” för godset. Det är ingen dubbelförsäkring av transporterat gods – lika lite som det är en dubbelförsäkring att ha sin bil både trafikförsäkrad (ansvarsförsäkring) och vagnskadeförsäkrad (egendomsförsäkring).

Vi hjälper Er gärna med att teckna en transportförsäkring (varuförsäkring) för Era transporter. Detta kan ske från fall till fall eller via en årsförsäkring med automatiskt skydd för alla transporter.

Välkomna att höra av Er.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess Denied0786D9B4050CABF8EKwkxK4jk0hztXHcgTYCsZnYxklxGKbbmhCiisHRLyAPuoEAPDY/Yvc03+1wGbhb3AXCaHzkKvs=