IT

 

IT-stödet är väl utvecklat, med spårbarhet i hela transportkedjan.

För att säkerställa en effektiv hantering kommunicerar vårt datorsystem med transportfordon, lastbärare, agenter, leverantörer, tullverk, lasthanteringspersonal m.m.

Vi är också direkt integrerade med andra system, för att underlätta transportbokningar inom alla transportslag.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess Denied59BECF7E0A251238sQoQjliN8ifwGfoX0X63XzIi+XuYBD8RAuAF+RFjmxTJoIKAj3lkCHkDHHmQNEVSXf7t8nOQHPk=