IT

 

IT-stödet är väl utvecklat, med spårbarhet i hela transportkedjan.

För att säkerställa en effektiv hantering kommunicerar vårt datorsystem med transportfordon, lastbärare, agenter, leverantörer, tullverk, lasthanteringspersonal m.m.

Vi är också direkt integrerade med andra system, för att underlätta transportbokningar inom alla transportslag.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess DeniedD7D9AFA519B8859BMMK5aJkUI4bA2yB4Qjpg+CxjxLWlA/0xhXFIiQUkJOv79ZgdQnsdhE61FDPyufZN/sQsplm72ZY=