Kvalitet och miljö

Det personliga engagemanget är viktigt i hela vårt arbete. Från oss får du därför ingen lösning innan vi har satt oss in i vilken som är bäst för just ditt gods. Vi tar det helt enkelt personligt, eftersom vi vet att det ger bättre lösningar.

Med hjälp av personal som tar aktiv del i godsets väg från dörr till dörr, gör vi ditt arbete enkelt. För att säkerställa en effektiv hantering arbetar vi också med gott stöd av ett väl utbyggt IT-system som kommunicerar med transportfordon, lastbärare, agenter, leverantörer, tullverk, lasthanteringspersonal m.m.

Vårt engagemang inkluderar även en omtanke om miljön. Därför är hela landtrafikverksamheten miljöcertifierad. Dessutom är Norrköping ett naturligt miljömässigt alternativ som nod. För trots hamnens och kombiterminalens centrala läge kan de nås i princip utan att biltrafiken behöver passera några tättbebyggda områden.

Kvalitetspolicy
Erbjuda kundanpassade, tillförlitliga och kostnadseffektiva transportlösningar genom att:

 • ha kapacitet för att kunna leva upp till överenskomna åtaganden
 • ha ansvarsfull, kompetent och språkkunnig personal
 •  lämna tydliga och snabba besked
 • leverera rätt gods på rätt plats och på utlovad tid
 • med ett trevligt bemötande skapa nära och långsiktiga relationer
 • ha hög tillgänglighet, servicegrad och flexibilitet

Miljöpolicy
Europa Transport AB skall utifrån sina egna förutsättningar och resurser bedriva ett medvetet miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld
genom att:

 • känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet
 • samverka med våra kunder och samarbetspartners för att tillsammans arbeta för en bättre miljö
 • vara lyhörda för våra kunders miljökrav
 • arbeta med källsortering och avfallshantering
 • samordna våra transporter på ett ur miljösynpunkt optimalt sätt
 • minska pappersförbrukningen genom ökad återanvändning och bättre utnyttjande av befintlig datateknik
 • med övergripande och detaljerade mål ständigt arbeta med förbättringar för miljön
 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess Denied0C2CFCA24467BC71eLw8lITGw5gL9+Z8nYABOQek3PgQ2nQcQsNkPytIfTpOqo98gkf5kU0AykST1I9r1gP4PxqFBTk=