Nordstream project

Vi har i över två år varit agenter i Nordstream project.

Nordstream är den gasledning som har lagts mellan Vyborg i Ryssland och Mukran i Tyskland. Det är världens längsta gasledning under vatten.

WorkwayNorrköping har varit “Central Supply Base” för hela projektet och enkelt uttryckt kan man säga att allting som har skeppats ut till projektet har gått genom Norrköping, tom rören och personal

Andra hamnar som har varit involverade är
Karlskrona, Slite, Hanko och Kotka (Pipe bases)
Samt Rönne, Visby, Turku och Helsingfors (flygplatser för personaltransporter med helikopter)

 

Företaget som fick uppdraget av Nordstream att bygga gasledningen heter Saipem och Europa Transport del i projektet har varit att agera agenter åt deras underleverantörer. Det har företrädelsevis varit rederier som har haft fartyg arbetande i projektet. Vi har även varit agenter år Baker Hughes som har provtryckt gasledningen.

Vos Precious

Vos Precious har varit med i projektet som ett s.k “Supply Vessel”. Hon har legat i Norrköpings hamn och gjort turer till projektet ca 2 gånger i veckan.

Europa Transport har hjälpt Vos Precious med bland annat Crewchange, Certifieringar, reparationer och underhåll, transporter, mottagande av gods, läkarbesök, internetabonnemang, båtmän… Ja listan kan göras lång. Kort sagt så har vi varit hennes förlängda arm i Sverige.
Det har varit en fantastisk och lärorik resa att få arbeta så tätt med ett fartyg och under projektet så har vi inte sagt “nej tack” på någon förfrågan vi har fått. Vi har lyckats lösa allt som de har frågat efter.

Andra fartyg i projetet

Totalt har ett tiotal fatyg varit delaktiga i projetet.
Det största (som inte är ett fatyg utan en pråm) är Castoro Sei. Det är ett av Saipems rörläggningsfartyg och det är hon som har lagt ner rören.
Europa Transport har varit agent åt rörbåtarna, ankarbåtarna och “Surveyor”-båtarna.

Far Samson

 Far Samson 121 x 26 meter
Gross Tonnage: 14740

Far Samson är världens starkaste bogserbåt. Hon har världrekordet efter att ha dragit 423 ton!
En av hennes uppgifter i projektet har varit att dra en plog på botten som plogat upp en ränna där rören har lagts ner. De gör det på känsliga ställen och ställen där ankring är vanligt förekommande.

 

 

Baker Hughes

I projektet varit agenter åt Bakes Huges (f.d BJ Services). Deras uppgift har varit att provtrycka gasledningen.
På bilden nedan så kan du se när de tar ut en “pig” från ett rör.

Vill du läsa mer om projektet så kan du göra det på Nord Stream Projects hemsida

 http://www.nord-stream.com/sv/

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess DeniedF61A6AEE1722B661k6fbxRdOlYKx+AOl6v4AtNqI0pPyHiKHDHQVVmRx3GtWlljMf06tWSeatmEjRdqT8WLzdZ5Tl44=