Sjöfrakt

 

Som skeppsmäklare och linjeagent kan EuropaTransport erbjuda en effektiv sjölogistik, med direkt koppling till landtransporter.

Genom vårt samarbete med rederier och andra linjeoperatörer har vi goda möjligheter att samordna sjötransporter på ett fördelaktigt sätt för alla parter.

Vi är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening.

 

Comments are closed.011-285040 | mail@europatransport.se | Fjärilsgatan 58, 603 61 Norrköping
AccessDeniedAccess DeniedF3EE77B393658BF3wj1E2VRTC3d9xhUdVwn+3Hf0JUPjE2c5u0vkph/EBwm0dxKP18dqYq1g3uVRFn9EYzR5NPGQrCE=